Listy do Misia Wojtka

Warning: this page is available only in Polish. As you have probably figured out anyway. It's intentional; my new mixed media project deals with issues of Polish immigration. Please bear with me as the final project surfaces. In the meantime, thank you for your time.

Wprowadzenie

Informacje, które otrzymujemy na temat wydarzeń w kraju docierają do nas w dwojaki sposób: za pośrednictwem mediów (telewizji, internetu i prasy) a także w ustnych przekazach naszych rodzin i znajomych.